Likaiset kädet

Siiri: “Mummulla on likaiset kädet.”
Mummu: “Eihän minulla enää ole.”
Siiri: “Niin, oot pessyt kädet tuolla pesukoneessa.”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad: